Hirvilatu

Lukkarilan kyläyhdistys ylläpitää Hirvisuon latua
( 16 km + Likolammen lenkki 7 km ). Varpaisjärveltä Lukkarilaan on yhdyslatu (n.10 km ), josta pääsee jatkamaan Hirvisuon ladulle.

Lukkarilassa Hirvisuon ladun varrella parkkipaikat:
Lahnamäentien parkkipaikka: Lahnamäentie 1 Pyöreisen parkkipaikka: Lukkarilantie 1260. Pyöreisen parkkipaikalta n. 200 metriä Siilinjärvelle päin on tien samalla puolella pellolla aurattu lisäparkkipaikka. Siinä P-kyltti.

Ladun varrella on kolme laavua: Hirvisuon laavu ja Pyöreisen laavu sekä autiotupa Oskarinkota laavuineen. Oskarinkodan yhteydessä on ulkokäymälä. Laavuilla on nuotiopaikat.

Latu kulkee vaihtelevissa monimuotoisissa maastoissa, vaihdellen asutuista maaseutumaisemista erämaamaisemiin aapasoineen.


Latuprofiili on helpohko, pari hiukan vaativampaa laskua . Latu soveltuu sekä perinteiselle että vapaalle tyylille.

Kyläyhdistyksen Facebook-sivulta näet päivitetyn latutilanteen.

Hirviladulla järjestetään yleensä vuosittain kuutamohiihto (täyden kuun aikaan helmikuussa) ja vuodesta 2022 Hemmon erätaival hiihto.Hiihtotapahtumat jouduttiin perumaan vuonna 2021 vallinneen tilanteen vuoksi.