Itä-Karjalan pakolaiset ja evakot

Alapitkä oli eräs itäkarjalaisten kokoamispaikoista, kun heitä jatkosodan viime vaiheissa saapui maahamme. Osa leiriläisistä sijoittui Alapitkältä lähipitäjiin, kuten Varpaisjärvelle.Syksyllä 1944 Lukkarilan kylään muutti 54 uutta asukasta, Vuokkiniemen Denisoveja, Remsuja, Lesosia, Peksujeveja ja Karhuja sekä Akonlahden Feodoroffeja ja Huotarisia. (Alapitkän seudun kyläkirja, s. 200–202)

Sota-aikana ja sodan jälkeen evakkoja asui mm. Hiskolassa: Andrea, Selma ja Telma Mujunen
Harlusta. (Väinö Tiihosen muistelmat v.2008) Muista evakoista ei ole varmaa tietoa.


Seuraava sivu Sankarivainajat