Tiet ja liikenne esihistoriasta 1900-luvulle

Vesitiet olivat asukkaiden luontaisia kulkureittejä. Erämiesten oli helppo liikkua vesistöjä pitkin, perustaa eräsijoja ja muuttaa lopulta seudun vakituisiksi asukkaiksi. Eräsijalle tultiinkeväällä, ja syksyllä lähdettiin saaliitten kanssa pois. Onkivedestä Lukkarilaan johti Alapitkä-Yläpitkä-Juurikka-Ukonjärvi-Polvijärvi-reitti Pyöreiseen. Ukonjärvestä haarautui vesitie Hirvijärven-Lumpeisen-Korpisen-Kivipuron kautta Kivijärveen. Hirvijärvestä on löytynyt kaksi ruuhea. Ruuhien ikämäärityksiä ei ole tehty, mutta arvellaan niiden olevan esihistoriallista aikaa nuorempia. (Varpaisjärvi-kirja s. 123)

Yleensä kaikilla asutusten kautta kulkevilla teillä on vanhat juuret ja moni tie on rakennettu entisen kärrytien pohjalle. Lukkarilan tien vanhin osa, Karjalaisenmäki-Pyöreinen rakennettiin noin vuonna 1850. Tieyhteys Kuopio-Iisalmi-valtatielle toteutui vasta v. 1902.Tie oli huonokuntoinen ja 33 Lukkarilan isäntää allekirjoittivat korjausanomuksen v. 1927. Tien tullessa 1931 valtion hoitoon se rakennettiin
kokonaan uudestaan v. 1935. Lukkarilasta Pienenmäen kautta Varpaisjärvelle kulkevasta tiestä tehtiin aloite jo v. 1911,mutta se toteutui vasta viidenkymmenen vuoden kuluttua. (Varpaisjärvi-kirja
s. 128–130)

1850-luvun kartta Lukkarilasta

Paikannimiä Lukkarilassa

Hötkä

Kertoman mukaan postinkantaja Lassi Martikainen alkoi kutsua ensimmäisenä Saarvanmäentien vartta Hötkäksi. (Vastaantulijoita-kirja)

Mantina

Tarinan mukaan nimi johtuumantina-kuusista. Mantinanmäki on mainittu ainakin jo 1600-luvun asiakirjoissa.V. 1664 sanotaan Mantinanmäen kuuluvan Warpaisen-kylään (Sutelaan). Ensimmäiset
savolaiset asukkaat olivat mm. v.1565 Juntti Merska-Lappalainen Mantinanmäellä.
(Sutelan ja Lukkarilan Lappalaisten vaiheita. Antti Lappalainen (toim) 1997).

Hukkaviita

Mantinanpuron molemmin puolin sijaitseva iso suoalue. Nimi tullut ilmeisesti alueella asustelevien
”susihukkien” mukaan. (Sutelan ja Lukkarilan Lappalaisten vaiheita. Antti
Lappalainen (toim) 1997).

Ohenaho

Talon nimi tarkoittaa karhuahoa (otsoahoa).

Marikin aukio

Paikka Maaselän tienhaarassa, jossa pidettiin telttatansseja.


Simula

Kertoman mukaan Simulan kylän nimi on tullut alueella asuvan Simulaisen perheen nimestä.

Kirk´aho

”Pankin Ruuskala

Torvenperä

Loutekallio

TähysmäkiSeuraava sivu Kaupat ja Posti