Koulut

V. 1866 kansakouluasetuksen myötä,kirkon hoidossa ollut opetustehtävä siirtyi kansakoululaitokselle. Säädös koulun perustamisesta mahdollisti myös sen, että jollei kunta järjestänytopetusta kylille, myös yksityinen henkilö tai kylä sai perustaa koulun.Lukkarilan kyläläiset anoivat koulua vuonna 1901. Kuntakokous antoi hylkäävän päätöksen, mutta vuonna 1905 se päätti hyväksyä koulun perustamisen Lukkarilaan. Koulu sijoitettiin Pyöreisille, Matti Vepsäläisen taloon. Sittemmin saatiin tontti lahjoituksena talollinen EerikHiltuselta. Näin Lukkarilan koulu sijoittui Pihkakankaalle. (Lappalaisten vaiheita, s. 125) Opettajana toimi vv. 1906–1927 Anna Kristiina Pulkkinen (myöhemmin Lukkarinen).

21.06.1927 Savon Sanomat

Kuvateksti

Ilmoitus poikien käsitöiden opettajan virasta 14.10.1914 Savotar

Sen jälkeen opettajina ovat toimineet Hilja Taanila (1928–1938) ja Eeva Törmä (1939–1947). V. 1942 alakoulun virkaan valittiin Helinä Puro (myöhemmin Tiihonen), jonka virkakausi jatkui vuoteen 1974.

Sodan jälkeen kyläläiset ottivatkouluasiat uudelleen tarkasteltavaksi. Tarkoituksena oli oman piirin ja koulun perustaminen Pyöreiselle. Kyläläiset tarjosivat myytäväksi maa-aluetta koulun tontiksi. Paikka oli Hirvimäen tienristeyksen lähellä. Koulu aloitti toimintansa vasta muutamien vuosien jälkeen v. 1949 Vilho Väänäseltä vuoratuissa tiloissa Nurkkalassa. Monien vaiheiden jälkeen Pyöreisen supistetun
koulun piiri perustettiin v. 1953. Koulutilat vuokrattiin Saviharjusta Elvi Korhoselta,mistä koulu siirtyi muutamia vuosia myöhemmin Tauno Kankkusen omistamaan Hirvimäkeen. 1950-luvun loppupuolella koulu yhdistettiin jälleen Lukkarilan kouluun.

Pihkakankaan koulu. Kuva Leo Rissaselta.

Maaselän koulu

Sotia edeltävänä kautena v. 1936 perustettiin Maaselän koulu. Koulu aloitti toimintansa Arolanmäen Honkamäessä,mistä se sittemmin siirtyi Maaselkään Juho Lyytiseltä ja Maria Väänäseltä vuokrattuihin tiloihin. (Varpaisjärvi-kirja, s. 269)

Maaselän koulu. Kuva Päivi Tarvainen-Puraselta.

Maaselän koulu 1963. Kuva Päivi Tarvainen-Puraselta.

Seuraava sivu Pankit